Fuchs Oil Finland Oy

Fuchs Oil Finland Oy

Wolffintie 36
65200 Vaasa

Puhelin: 020 7459 660
Faksi: 020 7459 667

Yhteyshenkilö:

www.fuchs-oil.fi
Maakunnat:
 • Valtakunnallinen
Vinkkejä lastuamisnesteiden käsittelyn tehostamiseen

Vinkkejä lastuamisnesteiden käsittelyn tehostamiseen

Tehostamalla lastuamisnesteiden käsittelyä voidaan saavuttaa runsaasti hyötyjä. Näin voidaan esimerkiksi vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoja ja pidentää työkalujen ja koneiden käyttöikää. Noudattamalla näitä vinkkejä voit pitää tuotannon tehokkaana ja tasaisena.

Lue lisää
Vinkkejä lastuamisnesteiden käsittelyn tehostamiseen

Vinkkejä lastuamisnesteiden käsittelyn tehostamiseen

Tehostamalla lastuamisnesteiden käsittelyä voidaan saavuttaa runsaasti hyötyjä. Näin voidaan esimerkiksi vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoja ja pidentää työkalujen ja koneiden käyttöikää. Noudattamalla näitä vinkkejä voit pitää tuotannon tehokkaana ja tasaisena.

1. NIMEÄ LASTUAMISNESTEISTÄ VASTAAVA HENKILÖ
Tämä on A ja O, jotta käsittely toimii sujuvasti eikä asioita pääse unohtumaan. Lastuamisnestevastaavan on huolehdittava seuraavista:

Tarkistaa järjestelmien oikeat pitoisuudet.
Ylläpitää lokikirjaa, johon täytetään pitoisuudet ja pH-arvot
Toteuttaa tarvittavat korjaustoimet nesteiden ominaisuuksien säilyttämiseksi.

2. MERKITSE KONEET
Käytättekö erilaisia lastuamisnesteitä erityyppiseen työstösovelluksiin? Merkitse siinä tapauksessa kuhunkin koneeseen siinä käytettävä lastuamisneste. Näin vältät lastuamisnesteiden sekoittumisen, joka voi huonontaa ominaisuuksia.

3. TARKISTA PITOISUUS
Jotta lastuamisneste toimii optimaalisesti, pitoisuuden on pysyttävä suositellulla tasolla. Jos pitoisuus on liian korkea, lastuamisneste on tahmaisempi, iho-ongelmien riski kasvaa ja lastuamisnestettä kuluu enemmän. Jos pitoisuus on liian alhainen, seurauksena voi olla bakteereja, sienikasvustoa, korroosiota ja voiteluominaisuuksien huononeminen, mikä lyhentää työkalujen ja järjestelmien käyttöikää.

Siksi pitoisuus on tärkeää mitata säännöllisesti – mielellään päivittäin mutta joka tapauksessa vähintään kaksi kertaa viikossa. Pitoisuus mitataan joko refraktometrilla, joka on helpoin mittaustapa, tai titraamalla. Säädä pitoisuutta tarpeen mukaan mittauksen jälkeen. Normaalisti järjestelmän jälkitäytössä on käytettävä miedompaa pitoisuutta, noin 1–2 %.

4. VARMISTA KONSENTRAATIN/VEDEN TÄYTTÖ OIKEASSA SUHTEESSA
Täytä usein pieniä määriä, jolloin pitoisuus pysyy tasaisena. Parhaat tulokset saavutat päivittäisellä täytöllä.

5. TARKISTA pH-ARVO
pH-arvon seuraaminen on tärkeää. Useimpien lastuamisnesteiden pH-arvo on 9–9,6, mutta on olemassa myös tuotteita, joiden pH on käytössä alhaisempi. Useimpien lastuamisnesteiden pH-arvon on oltava vähintään 9.0. Jos pH-arvo laskee, pitoisuus on liian alhainen tai järjestelmässä on bakteerikasvustoa. Seurauksena voi olla korroosio-ongelmia ja pahaa hajua. Tarkista pH-arvo pH-mittarilla tai pH-testiliuskalla päivittäin, jos mahdollista, kuitenkin vähintään kerran viikossa. Korjaa alhainen pH-arvo pH-boosterilla. Katso alla oleva kuva.

6. MINIMOI VUOTOÖLJY KUORIMAKAUHOILLA JA EROTTIMILLA
Emulsion likaava vuotoöljy voi olla johdeöljy, ruosteenestonestettä, hydrauliöljyä tai vaihteistoöljyä. Bakteerit viihtyvät vuotoöljyn ja emulsion rajakerroksessa. Siksi vuotoöljy on poistettava päivittäin. Mikään emulsio ei voi olla pitkään vuotoöljyn peitossa.
Vuotoöljy on helpointa poistaa kuorimakauhalla tai öljynerottimella. Vuotoöljypitoisuus voidaan mitata karkeasti myös mittaamalla vapaan öljyn määrä (näkyvä öljymäärä emulsion yläpuolella), mutta tällä menetelmällä ei voida mitata vuotoöljyä, joka on jo emulgoitunut.

7. HUOLEHDI JATKUVASTA LASTUNPOISTOSTA
Lastut ja muut hiukkaset on poistettava suodattamalla. Muutoin nämä epäpuhtaudet lyhentävät emulsion käyttöikää, sillä ne edistävät bakteerien ja sienien kasvua.

8. MINIMOI JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKATKOT
Nosta pH-arvoa käyttökatkon ajaksi 0,2–0,3 yksikköä. Jos kyseessä on pitkä käyttökatko, kuten kesätauko, voi olla tarpeen lisätä myös biosidi. Kierrätä järjestelmää säännöllisin väliajoin tai lisää ilmastusta. Pieniin järjestelmiin riittää hyvin akvaariopumppu.

9. TOTEUTA NESTEENVAIHDOT SUUNNITELLUSTI
Suunnittelemattomat, kalliit vaihdot voidaan välttää järjestelmän hyvällä seurannalla.

10. KÄYTÄ VAIHDON YHTEYDESSÄ AINA JÄRJESTELMÄNPUHDISTUSAINETTA
Tämä tuote on vesiliukoinen puhdistus- ja dispergointiaine emulsioille ja liuoksille. Järjestelmänpuhdistusaine desinfioi bakteeri- ja sienikasvustot ja irrottaa myös mikrobiologisen kalvon ja lietteen. Järjestelmänpuhdistusainetta käytetään ainoastaan emulsionvaihdon yhteydessä, ei osana emulsion säännöllistä huoltoa.

11. VARMISTA VOITELU KONEHANKINTOJEN YHTEYDESSÄ
Varmista, että uudet koneet on helppo voidella. Näin sinun ei tarvitse tehdä uusiin koneisiin muutostöitä tai hankkia kalliita lisävarusteita vain, koska valmistaja ei ole huolehtinut voitelun ja lastuamisnesteen täytön sujuvuudesta. Myös suodatus voi olla puutteellista tai lastuamisnestesäiliöiden ympäristö liian ahdas. Järjestelmän muutostyöt ja lisävarusteet ovat erittäin kalliita.

Vältä tämä ongelma vaatimalla oikeita asioista jo neuvotteluvaiheessa ennen uusienkoneiden ja järjestelmien tilausta.

Jos haluat lisätietoja, tutustu Lastuamisnesteoppaaseemme tästä. Opas sisältää runsaasti tietoa lastuamisnesteistä – tuotteiden koostumuksesta ja eri lisäaineiden tehtävistä aina siihen, miten ne voivat parantaa liiketoimintasi kannattavuutta.

Lastuamisnesteiden toimivuuteen ja käsittelyyn kannattaa kiinnittää huomiota. Jos tarvitset apua, ota yhteys meihin.

Tuotteet ja palvelut

Laitteet ja tarvikkeet

 • Voiteluaineet
  • Betonimuottiöljyt
  • Hydrauliikkaöljyt
  • Johdeöljyt
  • Kiertovoiteluöljyt
  • Kompressoriöljyt
  • Lämmönsiirtoöljyt
  • Moottoriöljyt
  • Muuntajaöljyt
  • Paineilmatyökaluöljyt
  • Sitkostetut koneöljyt
  • Turbiiniöljyt
  • Työstönesteet
  • Vaihteistoöljyt
  • Voitelurasvat

Päämiehet

CARL BECHEM GMBH www.bechem.de Saksa
FRIESS GMBH www.friess-online.de Saksa