ABB Oy

ABB Oy

Valimopolku 4 A
Helsinki 00380

Puhelin: 010 22 11
Faksi:

Yhteyshenkilö: Timo Jatila

new.abb.com/fi
Maakunnat:
 • Valtakunnallinen
Huipputehtaista tekoälyn innovaatiokeskuksia

Huipputehtaista tekoälyn innovaatiokeskuksia

Lähivuosina teollisuuden – ja koko Suomen – kilpailukyky riippuu pitkälti siitä, miten tekoälyn ja digitalisaation mahdollisuuksia osataan hyödyntää. Tekoäly ei ole mystiikkaa vaan tulevaisuutta, teollisuudessakin. Konkreettisia hyötyjä syntyy vain, jos osaamme käyttää sitä oikein.

Lue lisää
Huipputehtaista tekoälyn innovaatiokeskuksia

Reboot IoT Factory -hankkeessa ABB:n kytkintehtaan tuotannonohjausta kehitetään edelleen uusimpia tulevaisuuden teknologioita, kuten koneoppimista, pelillisyyttä, virtuaalitodellisuutta ja tekoälyä hyödyntäen.

Huipputehtaista tekoälyn innovaatiokeskuksia

Lähivuosina teollisuuden – ja koko Suomen – kilpailukyky riippuu pitkälti siitä, miten tekoälyn ja digitalisaation mahdollisuuksia osataan hyödyntää. Tekoäly ei ole mystiikkaa vaan tulevaisuutta, teollisuudessakin. Konkreettisia hyötyjä syntyy vain, jos osaamme käyttää sitä oikein.

ABB:n kytkintehdas Vaasassa on jo vuosia panostanut tilaus-toimitusketjun automatisointiin. Kehitystyön seurauksena läpimenoajat ovat puolittuneet ja tuottavuus on lisääntynyt merkittävästi. Samanaikaisesti henkilöstötyytyväisyys on parantunut. Tänä syksynä käynnistyneessä Reboot IoT Factory -hankkeessa tehtaan tuotannonohjausta kehitetään edelleen uusimpia tulevaisuuden teknologioita, kuten koneoppimista, pelillisyyttä, virtuaalitodellisuutta ja tekoälyä hyödyntäen. Tavoitteena on älykäs tuotannon ohjaaminen vaikkapa käyttämällä tekoälyassistenttia työnjohdon tukena.

Ketterän kehityksen mallilla toimivan Reboot IoT Factory -hankkeen perusajatuksena on tehdä johtavista suomalaisista valmistavan teollisuuden tehtaista innovaatiokeskuksia, joissa tehtaiden suorituskykyä kehitetään automaation ja robotiikan avulla. Mukaan kytketään startup-yritysten ekosysteemi, joka mahdollistaa kehityskohteiden tunnistamisen ja uusien ratkaisujen kehittämisen tavanomaista nopeammin. Näin syntyviä ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä tarjotaan koko suomalaisen teollisuuden hyödynnettäviksi.

ABB:n erityisalueena hankkeessa on tutkia työntekijöiden roolia automatisoituvassa ja digitalisoituvassa työympäristössä. Vaasan kytkintehtaalla ollaan jo pitkällä robotiikan ja digitalisaation hyödyntämisessä – robotit esimerkiksi toimivat tehtaan yövuorossa täysin itsenäisesti, ja integroidun tilaus- ja toimitusprosessin ansiosta työntekijöitä odottavat aamulla valmiit tuotteet. Ihmisen rooli on edelleen olennainen, mutta päätöksenteon tukena voidaan hyödyntää myös tekoälyä. Reboot IoT Factory -hankkeessa tutkimme, miten tekoälyassistentti voisi toimia työnjohdon tukena silloin, kun esimerkiksi yllättävä kysyntäpiikki tai muu poikkeustilanne vaatii monimutkaisen tuotannon nopeaa uudelleenjärjestelyä.

Muutaman viime vuoden huimasta kehityksestä huolimatta olemme vasta raapaisseet pintaa tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Aiemmin käytössämme ei ollut niitä valtavia tietovarantoja, joita tekoäly ja tehokas koneoppiminen vaativat. Tänä päivänä tätä rajoitetta ei enää ole. Teollisuuden edelläkävijäyritykset ovat keränneet toiminnastaan niin paljon dataa, että sitä voidaan jo aidosti hyödyntää tuotannon kehittämisessä.

Siirrymme myös yhä selkeämmin yksittäisistä toteutuksista laajempiin, standardoituja alustoja hyödyntäviin ratkaisuihin. Esimerkiksi ABB:n Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaalle toimittamat sähköjärjestelmät on liitetty ABB Ability™ -järjestelmään, joka on tehtaan käyttöönotosta lähtien mitannut ja tallentanut valtavan määrän dataa tehtaan sähkölaitteiden toiminnasta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää muun muassa huollon suunnittelussa, mikä puolestaan varmistaa tehtaan järjestelmien mahdollisimman korkean käyttövarmuuden. ABB Ability™ on yhtenäinen, toimialarajat ylittävä digitaalinen kokonaisratkaisumme, joka ulottuu laitteista ja verkon reunalta pilvipalveluihin.

Tekoäly ei ole mystiikkaa, vaan esimerkiksi konkreettisia uusia menetelmiä sovellettuina tuotannon tehostamiseen. Edelläkävijätkin ovat kuitenkin vasta alussa, ja suurimmat mahdollisuudet ovat vielä hyödyntämättä. Jos pystymme tuomaan ihmisille päätöksentekoa parantavaa lisätietoa, joka perustuu tuotantoprosesseista kerättyyn dataan, olemme jo matkalla oikeaan suuntaan. Jatkossa menestys riippuu siitä, miten tarkasti osaamme tunnistaa ne todelliset tuotannon haasteet, joihin kaivataan parannusta ja miten ketterästi osaamme kehittää niihin täsmäratkaisuja. Tämä vaatii lisää laajakatseista yhteistyötä suurten teollisuustoimijoiden, kasvuyritysten ja kansallisten innovaatio-ohjelmien välillä. Tekoäly on tulevaisuutta, mutta vain jos osaamme soveltaa sitä käytäntöön.

Tuotteet ja palvelut

Laitteet ja tarvikkeet

 • Automaatio-, ohjaus- ja säätöjärjestelmät
  • Instrumentointilaitteet
  • Kaukokäytöt
  • Kenttäväylät
  • Lähettimet
  • Lämpötilansäätölaitteet
  • Piirturit
  • Pinnankorkeuden säätölaitteet
  • Pintavahdit
  • Toimilaitteet
  • Valvomolaitteet
 • Kunnonvalvontalaitteet
  • Kunnonvalvonta-anturit
  • Kunnonvalvontajärjestelmät
  • Spektrianalysaattorit
 • Mittauslaitteet ja -välineet, mittarit ja ilmaisimet
  • Analysaattorit
  • Laboratoriolaitteet
  • Lämpömittarit
  • Liikeanturit
  • Paine-/paine-eromittarit
  • Paineanturit
  • pH-mittarit
  • Pinnankorkeuden mittarit
  • Pinnanlaadun mittarit
  • Punnitusanturit ja tarvikkeet
  • Vääntömomenttianturit
  • Väkevyys-/pitoisuusmittarit
 • Robotit
 • Sähkölaitteet ja -tarvikkeet
  • Akkuvaraajat
  • Akut
  • Kaapelit ja varusteet
  • Muuntajat
  • Oikosulkumoottorit
  • Pehmokäynnistimet
  • Servomoottorit ja -käytöt
  • Taajuusmuuttajat
  • Tasavirtamoottorit ja -käytöt
  • UPS-laitteet
  • Vaihdemoottorit
  • Ylijännitesuojat
 • Tehonsiirtolaitteet, mekaaniset
  • Kytkimet ja jarrut
  • Vaihteet
 • Varolaitteet
  • Kaasuhälyttimet

Palvelut

 • Analysointi
  • Muuntajaöljyjen näytteenotot ja analysoinnit
 • Asennus ja urakointi
  • Automaatio
  • DC-apusähköjärjestelmät
  • Kojeistot
  • Muuntajat
  • Sähkölaitteet
 • Automaatio
  • Automaatiolaitteiden ja -järjestelmien kunnossapito
  • Tuotantoautomaatio
 • Huolto ja korjaus
  • 110 kV kojeistot
  • DC-apusähköjärjestelmät
  • Generaattorit
  • Käämikytkimet
  • Käämintä
  • Keskijännitekojeistot
  • Mittalaitteet
  • Muuntajat
  • Pienjännitekatkaisijat
  • Puhallinmoottorit
  • Robotit
  • Sähköasema-automaatio
  • Sähkökoneet ja -laitteet
  • Sähkötoimilaitteet
  • Servomoottorit
  • Suojareleet
  • Tasasähkösyöttöasemat
 • Kiinteistö- ja rakennuspalvelut
  • Kiinteistö- ja rakennusautomaatio
 • Koulutus
  • Sähkö ja automaatio
 • Kunnonvalvonta
  • DC-apusähköjärjestelmät
  • Pyörivät koneet
  • Sähkökoneet
  • Sähkönjakelujärjestelmät
 • Logistiikkapalvelut
  • Varalaitepalvelut
 • Mittauspalvelut
  • 110 kV kojeistojen kunnossapitomittaukset
  • Asennusmittaukset
  • Keskijännitekojeistojen kunnossapitomittaukset
  • Kunnonvalvontamittaukset
  • Lämpökamerakuvaukset
  • Linjaukset
  • Maadoitus- ja magneettikenttämittaukset
  • Sähkökoneiden PD-mittaukset
  • Sähkönlaadunmittaus
  • Tasapainotus
 • Modernisoinnit ja perusparannukset
  • Pienjännitekatkaisijat
  • Pienjännitekojeistot
 • Sähkökunnossapito
 • Tarkastus-, testaus- ja kalibrointipalvelut
  • Kuntoarviot
  • Sähkökoneet
  • Sähkölaitteet
  • Suojareleet
  • Vahvavirtalaitteistot
 • Vikapäivystys ja kaukovalvonta, 24 h
  • Sähkölaitteet

Tietojärjestelmät ja IT-teknologia

 • Langaton tiedonsiirto